"ZWZ spółki Ergis, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach postanawia zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 19 494 382,76 zł podzielić w sposób następujący: 11 607 184,96 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane), 7 887 197,80 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7 887 197,80 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy"- czytamy w projekcie uchwały.

Na każdą akcję ma zostać wypłacone 0,2 zł dywidendy, przy czym akcje które są w posiadaniu Ergisu nie uczestniczą w dywidendzie. Dniem dywidendy ma być 7 lipca br., zaś wypłata ma nastąpić 14 lipca br., wynika również z projektu uchwały.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)