Agencja utrzymała prognozy deficytu sektora finansów publicznych do PKB oraz inflacji w horyzoncie prognozy do 2020 r.

Podwyższono z kolei szacunki ścieżki długu sektora finansów publicznych.

Poniżej zestawienie nowych (12. lipca) i starych (z kwietnia) prognoz.

Prognoza na rok ..2017 2018 2019 2020
Wskaźniki makronowa stara nowa stara nowa stara nowa stara
PKB (realny w proc.) 3,6 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9
Deficyt sektora finansów publ. (proc. PKB) 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
Dług netto sektora finansów publ. (proc. PKB) 51,2 50,4 51,7 51,0 52 51,3 52,3 51,6
CPI (proc.) 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1

W kwietniu agencja S&P potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB+/A-2" z perspektywą stabilną.

>>> Czytaj też: Car Mateusz Morawiecki. Cała gospodarka w ręce wicepremiera