Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług KatowicWarszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3 zł brutto).

„Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej" – czytamy w komunikacie.

W ramach zamówienia konsorcjum dostarczy:

− Internetowy Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego KSAT2000i,

− Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK,

− System Raportowania i Analiz Zarządczych,

− System Zarządzania Treścią - CMS,

− System Zarządzania Oświatą,

infrastrukturę techniczną, podano także.

„Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy i został wydłużony o rozszerzony okres gwarancyjny w wymiarze 30 miesięcy. W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie" – czytamy dalej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)