Zaaprobowany przez rządy obu państw układ został opublikowany w środę. Podkreśla on wolę rozwoju stosunków gospodarczych oraz współpracy na podstawie wzajemnego zaufania i poszanowania interesów. Razem z układem rządy obu państw zaaprobowały porozumienia o budowie linii kolejowej między Sofią a Skopje oraz interkonektora gazowego.

Bułgarski parlament wyraził nadzieję, że układ będzie stanowił stabilne podstawy do rozwoju wzajemnych stosunków i położy kres rozbieżnościom na tle historycznym i kulturalnym.

Układ o dobrosąsiedztwie z Sofią to ważny krok w kierunku uregulowania stosunków między Macedonią a jej sąsiadami, co jest koniecznym warunkiem integracji Skopje z UE i NATO. Dla Bułgarii kluczowa jest rezygnacja przez Skopje z roszczeń terytorialnych, z kolei dla Grecji najważniejsze pozostaje porozumienie w kwestii nazwy Macedonia.

Od 2009 r. Bułgaria domaga się podpisania z Macedonią układu o stosunkach dobrosąsiedzkich na podstawie deklaracji z 1999 r., w której oba państwa wyraziły gotowość do rozwijania wzajemnych relacji zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz do pozostawienia sporów o przeszłość historykom. W oficjalnych stanowiskach Sofia wielokrotnie podkreślała, że spodziewa się od Macedonii rezygnacji z roszczeń terytorialnych, zaprzestania twierdzeń o istnieniu macedońskiej mniejszości w Bułgarii oraz wstrzymania się od antybułgarskich wystąpień na forach międzynarodowych.

Podczas wizyty w Sofii na początku czerwca nowy macedoński premier Zoran Zaew stwierdził, że "Macedonia zamyka rozdział nacjonalizmu i nienawiści i otwiera rozdział wspólnej europejskiej przyszłości. W imię tej przyszłości historia może nas tylko zbliżać".

W celu podpisania układu do Skopje 1 sierpnia uda się liczna bułgarska delegacja rządowa z premierem Bojko Borysowem na czele.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)