„Jeśli Republikanie chcą w przyszłości przegłosować wspaniałe ustawy w Senacie, to natychmiast muszą wprowadzić zatwierdzającą większość w wysokości 51 głosów, a nie bezsensownych 60 głosów” - napisał na Twitterze Trump.

„Nawet jeśli części ustawy o dostępnej opiece zdrowotnej mogły być zatwierdzone przez 51 głosów, to wiele dobrych aktów prawnych wymaga 60. Tak wiele wspaniałych przyszłych ustaw i budżetów wymaga 60 głosów” - dodał.

Prezydent już wcześniej sugerował, by Senat zaczął operować na takich samych zasadach jak Izba Reprezentantów, stosując zwykłą większość głosów.

Obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie obstrukcji parlamentarnej, która polega na nieprzerwanym przemawianiu senatorów, tak aby nie dopuścić do głosowania. Filibuster przerwać można jedynie poprzez uchwalenie ustawy co najmniej 60 głosami.

Mechanizm ten był już stosowany w przeszłości przez Demokratów, na przykład w celu niedopuszczenia do zatwierdzenia sędziego Sądu Najwyższego Neila Gorsucha.

Republikanie dysponują 52 głosami w wyższej Izbie Kongresu.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)