– Przyznaję, że analizujemy możliwość połączenia BZ WBK AIB TFI i BZ WBK AIB Asset Management. Rozważamy wszystkie czynniki, które mogą przemawiać za i przeciw temu rozwiązaniu. Jednym z głównych argumentów, który skłonił nas do rozważenia połączenia firm, jest optymalizacja kosztów. Przykładem mogą być oszczędności na księgowości – obecnie każda spółka ma oddzielną – mówi Magdalena Bielak z BZ WBK AIB TFI.

Dodaje, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. – Sądzę, że ostateczną decyzję podejmiemy w I połowie przyszłego roku, możliwe, że w I kwartale – mówi.

BZ WBK AIB TFI zarobiło w I półroczu 2009 r. 30,9 mln zł, a BZ WBK AIB AM 162 mln zł. W funduszach inwestycyjnych BZ WBK AIB TFI, według danych firmy Analizy Online, na koniec września zgromadzone były aktywa o wartości 10,3 mld zł. To drugie TFI na polskim rynku pod względem wielkości aktywów.

Towarzystwo w 100 proc. jest własnością BZ WBK IB AM, który należy z kolei do BZ WBK i irlandzkiego AIB Capital Markets. Pracownicy BZ WBK AIB AM zarządzają aktywami funduszy Arka oraz środkami powierzonymi firmie przez zamożnych klientów. Usługa ta jest oferowana osobom, które wpłacą co najmniej 1 mln zł. W tej chwili BZ WBK AIB AM ma ponad 1,1 tys. takich klientów.

Największe i najdłużej działające na polskim rynku TFI z reguły działają w sposób podobny jak to obecnie jest w grupie BZ WBK. Zarządzaniem funduszami towarzystwa zajmuje się inna spółka z grupy, specjalizująca się w zarządzaniu aktywami (asset management). Taka konstrukcja biznesu wynikała z obowiązujących przepisów. Jeszcze kilka lat temu TFI nie mogło zarządzać na zlecenie portfelami klientów indywidualnych i instytucji. Teraz już tak.

– Po zmianach TFI mogą łączyć zarządzanie funduszami i portfelami indywidualnych klientów – mówi Leszek Jedlecki, prezes ING TFI. To towarzystwo również analizuje ewentualne połączenie ze spółką zarządzającą aktywami z grupy, ING Investment Management Polska. – To nie jest jednak nasz priorytet. Połączenie przyniosłoby oszczędności, ale nie będą one wielkie. Teraz skupiamy się głównie na rozwoju nowych produktów i systemów informatycznych – mówi prezes ING Investment Management Polska.

Rozmówcy DGP z branży TFI wskazują, że większe oszczędności może przynieść połączenie towarzystwa ze spółką zarządzającą w grupie, jeśli w ich zarządach zasiadają różne osoby. Tak jest na przykład w BZ WBK AIB TFI i BZ WBK AIB AM. Zarządy łączy jedynie osoba Krzysztofa Człapowskiego. Prezesem TFI jest Krzysztof Samotij, a spółki asset management Krzysztof Grzegorek. W zarządzie BZ WBK AIB AM zasiada też Michał Zimpel.

162 mln zł zysku miało BZ WBK AIB Asset Management w I połowie 2009 r.