"W październiku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych powiększyła się o blisko 36,8 tys. osób. W zestawieniu z wrześniem oznacza to, że grono przyszłych emerytów w ramach II filara ubezpieczeniowego powiększyło się o 0,3 proc. Liczba członków OFE wg stanu na koniec października przekroczyła więc tym samym próg 14,3 mln osób" - napisano w raporcie.

W minionym miesiącu najwięcej nowych klientów pozyskały OFE PZU (8,5 tys.) oraz Aviva OFE (7,6 tys.).

W ujęciu procentowym największą dynamikę wzrostu ilości klientów miały w październiku Allianz OFE (0,9 proc.) i OFE Warta (0,7 proc.).