O godzinie 11.00 indeks WIG20 zyskiwał 0,95% i wynosił 2460pkt. Słabiej wypadają spółki małe i średnie. Indeks mWIG40 oraz sWIG80 zyskują odpowiednio 0,4% oraz 0,5%. Większa zmienność może towarzyszyć popołudniowym godzinom handlu, kiedy to na rynek napłyną kluczowe dla rynków finansowych dane z amerykańskiego rynku pracy.

Wczoraj o słabszym zachowaniu indeksów naszego parkietu na tle giełd Europy przesądziła wyprzedaż walorów KGHM. MSP podało w dzisiejszym komunikacie, że zakończono budowanie księgi popytu na 20 milionów akcji kombinatu. Cena została ustalona na 103 zł, natomiast wartość pakietu oferowanego przez Skarb Państwa wynosi ok.2,1 mld zł. Rynek oczekuje, że wszystkie akcje z pakietu stanowiącego 10% kapitału zakładowego KGHM znajdą swoich nabywców. Cena zakupu oferowana przez Skarb Państwa jest tylko nieznacznie niższa od obecnej ceny rynkowej. Na dzisiejszej sesji po zwyżce o 1% akcjami KGHM handlowano po 105,2 zł za walor.

KGHM nie jest jedyną spółką z WIG20, w którym Skarb Państwa ogranicza swój udział. W grudniu dokonano sprzedaży niewielkiego pakietu Polimex-Mostostalu, natomiast obecnie planowana jest sprzedaż 13-proc. pakietu akcji Lotosu. Nie jest to dla rynku informacja nowa jednak jak dotychczas nie wiadomo jakiej grupie inwestorów zostaną zaoferowane akcje. Wcześniej przedstawiciele MSP informowali, że korzystnym rozwiązaniem byłaby sprzedaż pakietu inwestorowi branżowemu z dostępem do złóż lub mającego know-how w segmencie wydobycia. Ponadto wczoraj wiceminister skarbu poinformował, że nie widzi podstaw aby spółki paliwowe wypłacały dywidendę z zysku za 2009r. Zarówno Lotos jak również PKN Orlen w ocenie MSP potrzebują więcej czasu aby generować wyższe zyski i wrócić do polityki wypłaty dywidendy. W przypadku Lotosu ważną kwestią pozostaje segment upstream, natomiast w przypadku Orlenu niezbędna jest poprawa sytuacji w Możejkach. Poszukiwanie inwestora branżowego oraz zatrzymanie w gdańskiej spółce całości zysku wypracowanego w 2009r. należy ocenić pozytywnie. Na dzisiejszej sesji Lotos oraz PKN Orlen zyskują odpowiednio 0,9% oraz 0,5%.

Blisko 10% zarobili w tym roku posiadacze walorów Banku Handlowego. Zarząd banku będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2009r. Ponieważ współczynnik wypłacalności Handlowego znajduje się na wysokim poziomie to niewykluczone, że zostanie wypłacona akcjonariuszom całość zysku za 2009r. Bank przedstawił strategie na najbliższe lata. Handlowy planuje, że wskaźnik ROE w 2012r. będzie wynosił ponad 20% (w III kw. 2009r. ROE wynosił 8%), a wskaźnik kosztów do dochodów będzie poniżej 50% ( w III kw.2009r. 53%). Bank deklaruje, że do wzrostu wyników przysłuży się zwiększenie liczby klientów, produktów oraz przychodów prowizyjnych. Przedstawione cele szczególnie dotyczące rentowności kapitału własnego należy ocenić jako ambitne. Natomiast informacje o rekomendowaniu przez zarząd wypłaty dywidendy nie są dla rynku zaskoczeniem. W ostatnim okresie walory banku zachowują się lepiej od indeksu sektorowego WIG-banki. Podobnie jest na dzisiejszej sesji. Bank Handlowy zyskuje 1,9%.

Wydarzeniem dnia, a nawet tego tygodnia są publikowane o godz. 14.30 dane z amerykańskiego rynku pracy. Niewielka zmienność indeksów na GPW oraz parkietach zachodnioeuropejskich sugeruje, że inwestorzy wstrzymują się przed zajmowaniem pozycji przed publikacją popołudniowych raportów danych makro z USA.