"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 0,5%), a także opłat związanych z mieszkaniem (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Spadek cen w zakresie rekreacji i kultury (o 1,3 %), a także łączności (o 1,0%) obniżył ten wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt proc. i 0,05 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - grudzień br.ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,5% (wobec 3,3% rok wcześniej).

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie styczeń - grudzień 2009 r. miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (1,25 pkt proc.). Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz transportu ukształtowała wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem na poziomie wyższym odpowiednio o 0,84 pkt proc. i 0,62 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia obniżyły ten wskaźnik o 0,33 pkt proc., a spadek opłat w zakresie łączności - o 0,08 pkt proc. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w 2009 r. wyniosło 0,29% (wobec 0,27% w 2008 r.)" - czytamy dalej.

Dwunastu uwzględnionych w ankiecie ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w grudniu 3,6% r/r. Prognozy oscylowały w przedziale 3,6% a 3,7%, przy średniej na poziomie 3,62%. Na podobnym poziomie grudniowy poziom inflacji szacował resort finansów.