W efekcie indeks WIG20 odreagowuje wczorajsze nieznaczne zniżki i o godzinie 11.15 zyskuje 0,1% i wynosi 2454pkt. Większym zainteresowaniem kupujących cieszą się spółki średnie, których indeks mWIG40 zyskuje blisko 1%. Na najwyższych od wczesnego lata poziomach znajduje się obecnie sWIG80, który dziś zyskuje 0,1%.

Słabiej na tle indeksu największych spółek kolejną sesję wypada Telekomunikacja. Miniony rok nie należał do udanych dla akcjonariuszy TP, którzy przy zwyżkującym indeksie WIG20 stracili ponad 10%. Takie zachowanie kursu znajduje uzasadnienie w czynnikach fundamentalnych. Telekomunikacja rozczarowała wynikami za III kwartał 2009r., odnotowując pogorszenie w każdym segmencie działalności. Wiele wskazuje na to, że końcówka 2009r. wcale nie była lepsza. Prezes spółki, Maciej Witucki, poinformował, że tempo spadków przychodów przyśpieszyło w czwartym kwartale minionego roku. Tym samym w całym 2009r. sprzedaż TP spadła silniej niż odnotowane po trzech kwartałach 2009r. 7,6% zniżki. Szacuje się, że rynek telekomunikacyjny stanowiący podstawowy segment generowania przychodów skurczył się w minionym roku w Polsce o 2-3%. Telekomom nie sprzyjają też tendencje cenowe – wczorajsze dane o inflacji pokazały kolejny spadek stawek za rozmowy telefoniczne.

Wyniki TP w kolejnych kwartałach będą pozostawały pod presją rosnącej konkurencji ze strony mniejszych operatorów oraz rozwiązań regulacyjnych. Do zakupu akcji operatora nie skłania fakt, że Skarb Państwa powrócił do zamiaru sprzedania pakietu 4,15% akcji TP. Zainteresowania akcjami TP nie wyraził główny akcjonariusz France Telecom, który posiada obecnie 49,78% udział w kapitale. Informacje o kontynuacji negatywnych trendów po stronie przychodów w IV kwartale ubiegłego roku mogą sugerować, że kolejny raport finansowy (poznamy go 23 lutego) nie przyniesie sygnałów przełamania negatywnych tendencji.

W lepszych nastrojach są akcjonariusze LW Bogdanka. Spółka od początku roku zyskała już 15% i na dzisiejszej sesji jej notowania osiągnęły najwyższy poziom od czasu giełdowego debiutu. Pomimo presji ze strony importu tańszego węgla z Rosji zarówno ceny węgla jak i wolumen sprzedaży utrzymują się na wysokim poziomie. Pozwala to mieć nadzieje, że po publikacji dobrych wyników za III kwartał 2009r. ostatni kwartał ubiegłego roku również należał do udanych. Wyższy import uderza głównie w kopalnie śląskie, które mimo wyższych cen sprzedaży od LW Bogdanki nie są w stanie osiągnąć progu rentowności. Cena węgla wydobywanego w kopalniach śląskich jest o 20% wyższa od węgla rosyjskiego. Obecnie średnie ceny sprzedaży polskiego węgla to 266 zł/t przy koszcie wydobycia na poziomie 261 zł/t. Na tle kopalń ze Śląska LW Bogdanka wypada korzystnie za sprawą niższych jednostkowych kosztów wydobycia. Rosnące ceny węgla na świecie oraz niższe od konkurencji koszty wydobycia są czynnikami przemawiającymi za podtrzymaniem trendu wzrostowego w notowaniach LW Bogdanki, która na dzisiejszej sesji zyskała kolejne 1,45%.

Uwagę inwestorów na dzisiejszej sesji skupi publikacja raportu finansowego JP Morgan, która zaplanowana jest na godzinę 13.00 czasu polskiego. Bogaty jest dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych. Do najważniejszych publikacji należy zaliczyć dane z USA: inflację CPI (godz.14.30), produkcję przemysłową (godz. 15.15), aktywność w rejonie Nowego Yorku (godz.14.30), a także indeks obrazujący nastroje gospodarstw domowych (godz.15.55).