"Rozmowy trwają już trzy miesiące, ale spodziewamy się je sfinalizować lada moment, być może nawet przed świętami. Jeszcze dziś spotkamy się z prezesem Wituckim i powinniśmy wyjaśnić parę spraw" - powiedziała Streżyńska dziennikarzom w kuluarach konferencji "Sympozjum Świata Komunikacji". Konieczność dodatkowego porozumienia wynika z tego, że w porozumieniu TPSA-UKE nie sprecyzowano dokładnie zakresu obowiązków inwestycyjnych spółki.

>>> Polecamy: Telekomunikacja Polska hamuje rozwój internetu w Polsce

Porozumienie została zawarte w październiku zeszłego roku. Urząd zawiesił proces podziału TPSA i zamroził stawki hurtowych WLR, BSA oraz LLU na 3 lata. W zamian TPSA zobowiązała się do wdrożenia tzw. "Planu Równoważności" (który ma zapewnić równe traktowanie przez dział hurtowy spółki operatorów alternatywnych) oraz budowy i modernizacji 1,2 mln linii telekomunikacyjnych (w tym 1 mln o przepustowości 6 Mb/s i 200 tys. o przepustowości poniżej 6 Mb/s).

Już w raporcie z audytu dotyczącego wykonania porozumienia analitycy AT Kearney ocenili, że pomiędzy stronami występuje zasadnicza różnica w definicji linii dostępowych. Według nich, niesie to za sobą ryzyko nawet zakwestionowania przez UKE wykonania przez TPSA umowy. Streżyńska podkreśliła w środę, że ostateczna decyzja w sprawie rezygnacji UKE z podziału TPSA zostanie podjęta dopiero pod koniec roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje zwolnienie Telekomunikacji Polskiej z obowiązków regulacyjnych w dużych miastach. Według TPSA jej udział na rynkach dużych miast spadł poniżej 25 proc. "Rozważamy zwolnienie Telekomunikacji Polskiej z obowiązków regulacyjnych w dużych miastach" - powiedziała Streżyńska. Sprecyzowała, że decyzja ma dotyczyć rynków, gdzie wytworzyły się już mechanizmy rynkowe.

Prezes TPSA Maciej Witucki poinformował że udział TPSA na rynkach dużych miast spadł poniżej 25 proc. i kształtuje się w przedziale 20-25 proc. Jego zdaniem, równocześnie udział dostawców telewizji kablowych w niektórych miastach kształtuje się na poziomie ok. 50 proc. TPSA miała 1.280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2.188 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 16.560 mln zł wobec 18.165 mln zł rok wcześniej.