Podczas pozostałych notowań zdobywanie terenu przychodzi z dużym trudem. Tak było w poniedziałek, kiedy sesja zaczęła się od wyraźnej przewagi popytu, ale z każdą godziną uchodziło z niego powietrze. Początek dzisiejszych notowań jest pochodną słabego wyniku poniedziałkowej sesji. Przez większość dnia inwestorzy będą się zapewne zastanawiali, czy ostatecznie jednak notowania nie skończą się podobnie, jak wczoraj.

Podpowiedzią w tym względzie będzie zapewne aktywność inwestorów. Wczoraj nie była duża, co pokazywało, że wielu chętnych do kupowania po wyższych cenach nie było. Jeśli dziś na wyższych poziomach cenowych aktywność inwestorów nie będzie większa, to dzień może zakończyć się tak samo, jak w poniedziałek.

Smaku tym zmaganiom dodaje fakt, że WIG20 zmaga się z psychologiczną barierą 2,5 tys. pkt. Nadzieje na podtrzymanie dobrej passy na rynkach akcji podtrzymują takie doniesienia, jak te, że wyceny akcji spółek z S&P 500 są najniższe względem obligacji śmieciowych od 2007 r. Nadwyżka rentowności tego rodzaju papierów dłużnych nad stopą zysku (oblicza się ją jako odwrotność wskaźnika cena/zysk) z akcji wynosi jedynie 3,22 pkt proc. wobec 5,93 pkt proc. średnio w ostatnich 22 latach. Na taką wiadomość można jednak też patrzeć przez pryzmat przewartościowania rynku obligacji śmieciowych.

Bariera 2,5 tys. pkt dla indeksu WIG ma charakter psychologiczny, a nie techniczny Wskaźnik Stochastic, obrazujący rozgrzanie rynku, tworzy na wykresach WIG i WIG20 rzadko spotykaną negatywną dywergencję, co przestrzega przed odwróceniem koniunktury na rynku akcji. Akcje są niedowartościowane względem obligacji śmieciowych najbardziej od 2 lat.