"Bank Pekao SA normalnie wypłacał 70-80 proc. zysku w formie dywidendy. W zeszłym roku wypłaciliśmy ok. 30 proc. i myślę, że obecnie normalne jest wyobrażanie sobie, że powrócimy do wypłaty dywidendy na poziomie sprzed kryzysu" - poinformował wiceprezes Luigi Lovaglio w środę.

Dodał, że są to jedynie przypuszczenia, ponieważ ostateczna decyzja będzie podejmowana w marcu-kwietniu 2011 roku. Z ubiegłorocznego zysku na dywidendę przeznaczono 761,10 mln zł, tj. 30,91 proc. jednostkowego zysku (31,56 proc. skonsolidowanego zysku netto), co dało wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję. Bank nie wypłacił dywidendy z zysku za 2008 rok, natomiast w 2008 roku, zgodnie z przedłożeniem zarządu, akcjonariusze przeznaczyli 74 proc. zysku za 2007 rok (1.848,88 mln zł z 2.006,60 mln zł) na dywidendę oraz 1.032,36 mln zł z kapitałów rezerwowych, co dało łączną wypłatę w wysokości 9,60 zł za akcję wobec 9,00 zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 1881,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 180,00 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 1934,85 mln zł zysku netto wobec 2018,21 mln zł zysku rok wcześniej.