Remedis działa w segmencie finansowania służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość pożyczek dla SP ZOZ i JST udzielonych przez spółkę do połowy 2010 r. przekroczyła 10 mln zł, co jest wzrostem o ponad 45 proc. w stosunku do całego 2009 r.