Na popołudnie związki zawodowe zapowiedziały w stolicy Grecji wiec i apelują o przystąpienie do strajku generalnego 15 grudnia, tuż przed przedstawieniem w parlamencie budżetu na 2011 rok. Projekt budżetu zawiera nowe działania oszczędnościowe, by osiągnąć redukcję deficytu wyznaczoną Grecji przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Pod hasłem "Nie dla zniesienia porozumień branżowych" główna grecka centrala związkowa krytykuje przygotowywane przez rząd premiera Jeorjosa Papandreu "środki nie do przyjęcia", dające "pierwszeństwo porozumieniom zakładowym nad zbiorowymi umowami branżowymi".

Według dziennika "Kathimerini" rząd ma zaproponować w przyszłym miesiącu projekt ustawy umożliwiającej przedsiębiorstwom w razie trudności finansowych obchodzenie porozumień branżowych, które chronią pracowników.

Według tego samego źródła w warunkach, których jeszcze nie sprecyzowano, przedsiębiorstwa miałyby możliwość zmniejszania płac, przy jednoczesnym utrzymaniu ich ponad minimalne wynagrodzenie. W Grecji wynosi ono 740 euro.

Przedstawiciele UE, MFW i Europejskiego Banku Centralnego, którzy monitorują realizację programu konsolidacji fiskalnej w Grecji, we wtorek zażądali, by Ateny zastosowały dodatkowe środki oszczędnościowe, redukując sektor publiczny, przyspieszając prywatyzację i uelastyczniając rynek pracy.

MFW zaleca większe związanie płac w Grecji z wydajnością przedsiębiorstw i reformę systemu ich ustalania i rokowań zbiorowych.

Projekt budżetu na 2011 rok, który powinien zostać przyjęty przez parlament 22 grudnia, przewiduje łączne oszczędności w kwocie 14 mld euro.

W Grecji wprowadzono już obniżki płac funkcjonariuszy publicznych. Ministerstwo finansów zapowiedziało też dalsze cięcia w sektorze publicznym. Likwidacji ma ulec jedna czwarta miejsc pracy po odejściu na emeryturę osób w nich zatrudnionych.