Gaz-System spodziewa się, że wartość dofinansowania tego projektu może się nawet zwiększyć. Szacunkowa wartość netto całej inwestycji wynosi 628,8 mln zł. Spółka zawarła umowę z Instytutem Nafty i Gazu, który jest instytucją wdrażającą unijny program.

Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn, o długości 176 km, ma przebiegać przez woj. mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Według spółki, projekt ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa przesyłu gazu na terenie środkowej Polski i stworzenie technicznych możliwości przesyłu gazu z nowych kierunków.

Obecnie dla tego rurociągu opracowywana jest dokumentacja projektowa. Termin zakończenia projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego przewidziany jest na kwiecień 2011 r. Zakończenie budowy gazociągu przewidziane jest w 2014 r.

Zdaniem wiceministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego, budowa gazociągu to istotny element strategii rozbudowy krajowej sieci przesyłowej, opracowanej przez Gaz-System.

Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam podkreślił, że spółka w 2009 - 2010 r. pozyskała z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko blisko 650 mln zł na budowę strategicznych gazociągów przesyłowych w Polsce, "Łączna wartość dofinansowania naszych projektów w ramach kilku programów pomocowych UE wynosi blisko 2 mld zł przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 8 mld zł" - powiedział.

"Pozyskanie środków unijnych na współfinansowanie naszych przedsięwzięć pozwoli nam efektywnie zrealizować inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo przesyłu gazu w Polsce i otworzą nowe możliwości do rozwoju transgranicznych połączeń gazowych w naszej części Europy" - powiedział Chadam.

Prezes spółki zapowiedział, że Gaz-System chce podpisać w najbliższych dniach lub na początku przyszłego roku list intencyjny ze słowackim operatorem gazowym o możliwości podjęcia współpracy w sprawie połączenia gazowego Polska-Słowacja.

Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podkreślił, że "w ostatnich miesiącach wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze energetyki wyraźnie przyspieszyło". "Wliczając podpisaną w środę umowę o dofinansowanie, łączna wartość przyznanego wsparcia z Unii Europejskiej wynosi już ponad 2 mld zł, czyli 30 proc. środków przeznaczonych na energetykę w programie +Infrastruktura i Środowisko+" - dodał.

Wiceminister gospodarki Rafał Baniak zaznaczył, że realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego na trasie Włocławek-Rembelszczyzna. "Wpisuje się on również w założenia ministerstwa gospodarki, zawarte w +Polityce energetycznej Polski do 2030 r.+, w tym rozbudowę systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego" - podkreślił.

Gaz-System planuje do 2014 r. wybudować ponad 1000 km gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku. Będą to m.in. połączenia: Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Włocławek-Gdynia, Gustorzyn-Odolanów.

Spółka odpowiada za przesył gazu ziemnego w Polsce. Firma zarządza majątkiem wartości ponad 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2 tys. osób.