Prognozowana cena sprzedaży netto powinna wynieść ok. 107,2 mln zł. „W wyniku zakończonych negocjacji ustalono mechanizm, który będzie użyty dla wyliczenia ostatecznej ceny sprzedaży. Na tej podstawie prognozowana cena sprzedaży netto winna wynieść około 107,2 mln zł" – czytamy w komunikacie Ciechu. Spółka podała, że na wartość transakcji złoży się cena sprzedaży oraz spłata przez kupującego pożyczek udzielonych przez Ciech spółkom Grupy Fosfory.

„Obecny i przewidywany na dzień zamknięcia transakcji stan pożyczek wynosi 120,6 mln zł" – głosi komunikat. Ostateczna cena będzie ustalona w momencie zamknięcia transakcji, po spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że udało nam się wynegocjować korzystną cenę za aktywa niezwiązane z główną działalnością Grupy. Wierzę, że również bardzo zadowoleni są również nasi partnerzy z Puław (PULAWY), gdyż to umowa korzystna dla obu stron. Sfinalizowanie tej dezinwestycji pozwoli nam na zamknięcie procesu pozyskiwania 400 mln zł niezbędnych do spełnienia warunków obecnego porozumienia z bankami" – powiedział prezes Ciechu Ryszard Kunicki, cytowany w komunikacie. Do tej pory Ciech uzyskał z dezinwestycji ok. 210 mln zł, z czego najwięcej, ok. 136 mln zł, przyniosła sprzedaż akcji PTU. „Zakłady Azotowe Puławy zdecydowały się sfinalizować zakup Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych. Pozytywnie oceniamy stan i perspektywy zakładu w Gdańsku oraz spółek dystrybucyjnych Agrochem, które za wyjątkiem kryzysowego roku, 2009, przez ostatnie dziesięć lat zawsze generowały dodatnią EBITDA" – powiedział prezes Puław Paweł Jarczewski, cytowany w komunikacie tej spółki.

Wiceprezes Puław Zenon Pokojski, odpowiedzialny za strategię i rozwój, podkreślił, że w trakcie badań due diligence Fosforów zidentyfikowano szereg synergii zakupowych, produkcyjnych, logistycznych i sprzedażowych oraz synergii tzw. miękkich w obszarach funkcjonalnych spółek. „Puławy dzięki gdańskim spółkom dystrybucyjnym będą mogły rozwijać nowe obszary swych kompetencji, szczególnie cenne w obecnych warunkach rynkowych wymagających lepszych relacji z odbiorcami finalnymi swych produktów" - podsumował Pokojski. Pod koniec października Ciech podawał, że liczy na co najmniej cztery oferty na kupno Fosforów z dywizji agro, jednak wtedy formalną ofertę złożyły tylko Zakłady Azotowe Puławy. Wartość księgowa Fosforów to ok. 100 mln zł.