W związku z tym, podobnie jak to miało miejsce dwa tygodnie temu (8 XII) wczoraj NBP zdecydował się przeprowadzić kolejną operację dostrajającą wystawiając do sprzedaży 3-dniowe bony pieniężne o wartości 11 mld PLN. Ostatecznie nabywców znalazły papiery za 3,43 mld PLN. Niski popyt banków oraz masowe plasowanie środków na rynku na termin O/N przez jeden z podmiotów krajowych, spowodowało, iż najkrótsze stawki zamknęły się we wtorek na poziomie 2,30-2,40%.

Niemniej, działania NBP sugerują, iż bank zmienia swoją politykę operacyjną dążąc do zbliżenia stawki POLONIA (2,61% na wtorkowym fixingu) w okolice stopy referencyjnej (3,50%). Przypomnijmy, iż już przy okazji wcześniejszej operacji dostrajającej prezes NBP powiedział, że miała ona na celu normalizację stawki POLONIA. Z drugiej strony działania NBP mogą wskazywać, iż bank przygotowuje grunt pod ewentualne podwyżki stóp procentowych, chcąc zapewnić sobie płynniejszą zmianę parametrów polityki pieniężnej na realne procesy gospodarcze (podobnie jak to czynił przez pewien okres Fed).

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie RPP. Jak pokazała ostatnia ankieta przeprowadzona przez agencję Reuters (z dnia 13 XII), wszyscy z 27 ankietowanych analityków spodziewają się, że na posiedzeniu w dniach 21-22 grudnia Rada 18 miesiąc z rzędu pozostawi główną stopę procentową - referencyjną - na najniższym w historii poziomie 3,5%. Ich zdaniem czynniki przemawiające za takim scenariuszem to przede wszystkim brak presji płacowej i sygnałów drugiej rundy oraz relatywnie silny złoty. Rada w ostatnich swoich przekazach wyraźnie dawała do zrozumienia, iż obserwuje kurs i obawia się nadmiernej aprecjacji naszej waluty. Od początku roku złoty zyskał około 4,0% wobec euro będą wycenianym obecnie na 4,00 PLN za euro. Tym samym, prawdopodobieństwo, że stopa referencyjna wzrośnie jest bardzo niskie.

Na rynku SPW nadal stabilnie. Płynność i ilość transakcji spadają z dnia na dzień. We wtorek NBP opublikował dane na temat inflacji bazowej. Zgodnie z oczekiwania inflacja bazowa CPI wyniosła w listopadzie 1,2% r/r. Opublikowane przez NBP dane pozostały bez wpływu na rynek SPW. Uwaga inwestorów skupia się na kończącym się w środę posiedzeniu RPP. Jeśli RPP nie zaskoczy inwestorów, to reakcja rynku na decyzję powinna być neutralna. Nieco większą zmienność może wywołać natomiast publikacja komunikatu, a także wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.