„Obligacje zostaną objęte przez instytucje finansowe tj. Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao, BRE Bank, PKO BP oraz Nordea Bank" – czytamy w komunikacie. Tauron podał, że pozyskane środki zostaną przekazane do kluczowych spółek zależnych poprzez emisję obligacji wewnątrzgrupowych. „Dzięki temu spółki zależne spłacą dotychczasowe zadłużenie (kredyty, obligacje) wobec instytucji finansowych, którego warunki ekonomiczne były mniej korzystne w stosunku do programu emisji obligacji Tauron Polska Energia SA, a Grupa obniży strukturalne podporządkowanie długu. Proces refinansowania zadłużenia zakończy się na początku stycznia" – czytamy dalej.

Wiceprezes ds. finansowych TPE Krzysztof Zawadzki podkreślił, że dodatkowo, poza obniżeniem kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę z tytułu obsługi zadłużenia, spółka uzyska korzyści wynikające z ograniczenia ilości kowenantów zawartych w dotychczasowych umowach finansowania, wpływając na większą swobodę zarządzania Grupą oraz obniży koszty administrowania wielu umów kredytowych. „Niezależnie, oprócz zasadniczego celu, jakim było refinansowanie istniejącego zadłużenia, ustanowiony program emisji obligacji, w ramach tzw. transzy rewolwingowej o wysokości do 450 mln zł, będzie stanowił elastyczne źródło finansowania potrzeb ogólnokorporacyjnych spółki" – podsumował Zawadzki cytowany w komunikacie.

W połowie grudnia TPE podpisał z konsorcjum banków umowę na emisję obligacji na kwotę 1,3 mld zł. W skład konsorcjum weszły: Bank Handlowy w Warszawie, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nordea Bank Polska. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat. Głównym celem programu emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na spłatę zobowiązań spółek z Grupy Tauron, których warunki są mniej korzystne niż warunki uzyskane przez spółkę w niniejszym procesie oraz jednoczesne obniżenie poziomu długu strukturalnie podporządkowanego w ramach Grupy. Dodatkowym celem jest pozyskanie środków na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Na koniec trzeciego kwartału zadłużenie finansowe netto Taurona (TAURONPE) wynosiło 137 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA z 2009 roku to 0,05. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 701,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 628,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 10950,86 mln zł wobec 10031,05 mln zł.