Dniem prawa do dywidendy jest 22 czerwca, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 13.010.000 akcji. Z zysku za 2009 rok bank nie wypłacił dywidendy - środki te przeznaczono na zasilenie funduszy własnych.

W 2010 roku bank miał 753,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 595,05 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2010 roku bank miał 702,32 mln zł zysku netto wobec 582,15 mln zł zysku rok wcześniej.