Jeszcze w II kwartale spółka może przedstawić politykę dywidendową. "Jeszcze w II kwartale, a myślę, że w ciągu kilku tygodni zamkniemy tą transakcję" - powiedział ISB Pankiewicz.

W IV kwartale zeszłego roku spółka przeprowadziła emisję obligacji, z której pozyskała 5 mln zł, głównie z przeznaczeniem na finansowanie tej transakcji. Grupa ADV zainwestuje w studio, które - według Pankiewicza - jest jednym z największych graczy na swoim rynku, choć jeszcze nie jego liderem.

Pankiewicz dodał, że działalność kupowanej firmy będzie się uzupełniała z innymi spółkami grupy. Jeszcze w pierwszej połowie kwietnia akcje ADV mogą zadebiutować na rynku głównym GPW. Spółka przejdzie z NewConnect bez przeprowadzenia emisji. Pankiewicz zaznaczył, że obecnie główni akcjonariusze spółki (on sam ma 21,46 proc. udziałów, taką samą liczbę akcji posiada prezes Rafał Dziedzic) nie chcą rozwadniać swoich udziałów, choć nie wykluczył emisji w przyszłości.

Zaznaczył jednak, że przejście na rynek podstawowy może mieć znaczenie dla przyszłych akwizycji grupy, które mogą być finansowane akcjami. "Percepcja walorów notowanych na rynku głównym jest znacząco lepsza" - dodał Pankiewicz. Do grupy należą m.in. spółki Codemedia oraz SMT Software, które są notowane na NewConnect. Choć kapitalizacja obu jest wysoka - w przypadku SMT Software zbliża się do 100 mln zł, nie ma obecnie planów przeniesienia ich na rynek główny.

Grupa nie wyklucza wprowadzenia kolejnych spółek na NewConnect. Spółki z grupy ADV działają w obszarach komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce. Skonsolidowanie przychody Grupy ADV po czterech kwartałach 2010 wyniosły 53,36 mln zł czyli o 77 proc. więcej niż w roku 2009.

Zysk netto osiągnął poziom 2,53 mln zł i wzrósł o 613 proc.. Spółka, która do tej pory reinwestowała zyski, nie wypłaci dywidendy również z zysku za 2010 r. Pankiewicz poinformował jednak, że w najbliższym czasie spółka przedstawi zasady polityki dywidendowej.