Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 212,71 mln zł wobec 264,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 4160,90 mln zł wobec 4396,78 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 112,72 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 105,42 mln zł zysku netto wobec 169,40 mln zł zysku rok wcześniej.