"Na koniec 2012 roku chcemy mieć łącznie 110 tys. ha areału, w samej II połowie chcemy powiększyć areał o 20 tys. ha" - zapowiedział Kasjanov podczas konferencji prasowej. Zaznaczył również, że do końca przyszłego roku spółka planuje powiększenie o 50% produkcji i sprzedaży warzyw (w tym ze szklarni) oraz 60% wzrost produkcji artykułów spożywczych.Obecnie oba segmenty mają łącznie 13% udział w sprzedaży firmy.

Przygotowywany jest również kompleks hodowlany trzody chlewnej o wydajności 12,5 tys. ton rocznie. Firma zapowiedziała również, że negocjuje nabycie producenta warzyw. Tymczasem w samym II półroczu 2011 spółka zamierza rozwijać hodowlę trzody chlewnej oraz rozpocząć sprzedaż pelletów energetycznych, w tym również do Polski.

"Planujemy rozwinięcie sprzedaży surowca energetycznego z polskim sektorem energetycznym i biopaliwowym. Prowadzone są rozmowy i mamy też wstępne kontrakty na podstawie, których pierwsze dostawy pelletów powinny ruszyć już w najbliższym czasie. Chcemy również sprzedawać ziarno, ale w tym przypadku czekamy na lepsze ceny" - zaznaczył przedstawiciel firmy.

Spółka podała, że szacowane zapotrzebowanie na biomasę w Polsce w 2012 roku wynosi 2,5 mln ton. KSG Agro ocenia, że będzie w stanie produkować 300 tys. ton surowca energetycznego na koniec 2012. Kasjanov dodał, że spółka podpisała umowę z Alpha Bankiem na emisję obligacji o wartości ok. 25 mln USD na finansowanie inwestycji i rozwoju.

KSG Agro miało 18,75 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 1,16 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,59 mln USD wobec 1,65 mln USD rok wcześniej.