"Postępowanie jest na etapie początkowym. Zbieramy aktualnie dane. Nie będziemy go przeciągać. Chcemy je zakończyć tak szybko, jak to możliwie" - powiedziała dziennikarzom.

W drugiej połowie lipca do UOKiK wpłynął wniosek spółki Spartan Capital Holdings, która należy do Solorza-Żaka, o przejęcie kontroli nad Polkomtelem.

UOKiK informował wówczas, że w trakcie postępowania zostaną określone rynki, na które koncentracja wywiera wpływ oraz stan konkurencji na nich. Zgodnie z prawem postępowanie antymonopolowe powinno zakończyć się w dwa miesiące od wpłynięcia wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli zaistnieje konieczność uzyskania od firmy dodatkowych wyjaśnień - tłumaczył Urząd.

W lipcu akcjonariusze Polkomtelu podpisali ze Spartan Capital Holdings umowę sprzedaży 100 proc. akcji operatora. Wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtelu i dywidendy, którą spółka wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Umowę ze strony sprzedających podpisały PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. akcji Polkomtelu. Transakcja wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Akcjonariuszami Polkomtelu są: Vodafone, KGHM i PKN Orlen, które mają po 24,39 proc. kapitału operatora komórkowego, PGE, która ma 21,85 proc. oraz Węglokoks, który ma 4,98 proc. akcji.

Zygmunt Solorz-Żak zapowiadał wcześniej, że jeśli kupi akcje Polkomtelu, to w przyszłości wprowadzi tę spółkę na warszawską giełdę.