Ipopema chce sfinalizować transakcję do końca września. "Brak sprzeciwu KNF był ostatnim z warunków zawieszających realizację transakcję nabycia CSAM. (…) Nabycie nastąpi w momencie przeniesienia własności akcji CSAM na Ipopema Securities SA, co planowane jest na koniec września br." - głosi komunikat.

Umowa przejęcia 100 proc. akcji CSAM (Polska) została podpisana w połowie marca. Jej wartości nie ujawniono. Credit Suisse zapowiadało wówczas skupienie się w Polsce na działach investment banking i private banking, jak również na rozwoju znajdującego się we Wrocławiu Centre of Excellence.

Ipopema Securities miało 11,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 55,10 mln zł wobec 50,24 mln zł rok wcześniej.