Państwowe udziały trafią na aukcję 1 grudnia br.

Według sierpniowych danych Komitetu, MTS miał na Białorusi 4,79 mln abonentów. Biorąc pod uwagę ich liczbę, udział MTS w rynku stanowił 44,3 procent, a według dochodów - 46 procent.

Białoruś liczy niespełna 10 mln ludzi, ale liczba abonentów telefonów komórkowych przewyższa liczbę ludności. Na tamtym rynku działa trzech dużych operatorów.

Drugim udziałowcem MTS z 49 procentami akcji jest rosyjska firma Mobilnyje TeleSistemy. Rosjanie wcześniej byli zainteresowani odkupieniem pakietu kontrolnego.

O tym, że państwo gotowe jest pozbyć się swoich udziałów w MTS, prezydent Alaksandr Łukaszenka mówił w marcu. Obserwatorzy oczekiwali, że Białoruś zdecyduje się na ten krok w poszukiwaniu funduszy.