Cena docelowa jednej akcji MCLOGIC została podniesiona o 15,7 proc. do 39,08 zł.

Raport sporządzono przy rynkowej cenie wynoszącej 34,22 zł, co według analityków DM BOŚ sugeruje potencjał wzrostowy na poziomie 14,2 proc.

„Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury występującej na rynku IT, skutecznie realizuje wdrażanie programu naprawczego. Optymalizacji uległy zarówno koszty zarządu, sprzedaży, a także koszty wynagrodzenia. Zapoczątkowane przez Zarząd we wrześniu ub. r. i kontynuowane w 2011 r. działania restrukturyzacyjne przełożyły się w I półroczu 2011 r. na wzrost efektywności działalności całej Grupy oraz na poprawę wypracowanych marż tj. na sprzedaży netto (+3,23 pkt. proc. do 14,6 proc. rdr), EBIT (+6,1 pkt. proc. do 15,0 proc. rdr) i netto (+7,42 pkt. proc. do 11,2 proc. rdr.)” – napisano w raporcie DM BOŚ.

„Osiągnięte przez Grupę Macrologic w I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 27,86 mln zł okazały się najwyższe w jej dotychczasowej działalności, a w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 12,7 proc. Zwracamy uwagę, że II kwartał br. dla Grupy Macrologic był już trzecim kwartałem z rzędu w którym Grupa odnotowała zarówno poprawę dynamiki przychodów ze sprzedaży, jak również poziomu rentowności rdr” – dodano dalej.