"W lipcu br., już trzeci miesiąc z rzędu odnotowano odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w wysokości 359 mln euro), jakkolwiek był on niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach. W skali 7 miesięcy br. łączny napływ BIZ wyniósł 3 624 mln euro, tj. o ponad 25 proc. (o 1 219 mln EUR) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - głosi raport resortu, opracowany na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

NBP podał wcześniej, że w okresie sierpień 2010 - lipiec 2011 napływ BIZ do Polski wyniósł 5.483 mln euro wobec 9.240 mln euro rok wcześniej. Wiosną prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Sławomir Majman oczekiwał, że napływ BIZ w bieżącym roku może wzrosnąć o ok 10 proc. i wynieść około 10,0 mld euro.