Najnowsza cena docelowa walorów MOL została obniżona o 19,7 proc. do 23150 HUF (około 349 zł) z 28830 HUF.

W dniu wydania raportu na zakończeniu sesji na giełdzie w Budapeszcie akcje MOL warte były 14780 HUF, czyli ponad 56 proc. mniej od wyceny Raiffeisen

W środę w Warszawie na zamknięciu sesji akcje spółki kończyły handel kursem 220 zł.