"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,4 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,2 proc. w porównaniu z lipcem br." - głosi komunikat GUS.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 1,5 proc. m/m i wzrosła o 10,8 proc. w ujęciu rocznym. W lipcu wzrost wyniósł 16,4 proc. r/r. "W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 24,0 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 23,2 proc., wyrobów z metali – o 17,9 proc., urządzeń elektrycznych – o 17,6 proc., mebli – o 16,2 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 14,3 proc." - czytamy dalej w komunikacie. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,5 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,1 proc. oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,1 proc., podał też GUS.

"W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku" - wyliczył GUS. Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 3,5 proc. r/r. Ich oczekiwania były dość rozbieżne i wahały się od 2,6 proc. do 4,5 proc., przy średniej na poziomie 3,25 proc.