"Jesteśmy świadomi wyzwań, przed którymi stoimy i tego, że wejście konkurencji na rynek pogorszy naszą sytuacje na rynku (gazu - PAP). Dlatego staramy się jak najlepiej przygotować się do tej zmiany, która jest przed nami" - powiedział na IX Międzynarodowej Konferencji Nafta i Gaz.

Jak podkreślił, pozycja firmy na rynku gazu w związku z jego liberalizacją będzie musiała się "kurczyć". "Mamy świadomość, że liberalizacja będzie odbywała się naszym kosztem. Będziemy podejmować starania, by nie zagroziło to przyszłości firmy i naszej pozycji finansowej. (...) To oczywiście nie jest łatwe zadanie" - zaznaczył.

Jak dodał, PGNiG jest o tyle w dobrej sytuacji, że wydobywa gaz w kraju. "To będzie dla naszej firmy taki wentyl bezpieczeństwa" - zaznaczył.

"Drugim elementem, nad którym trzeba będzie pracować jest na pewno poprawa jakości obsługi klienta i dostosowanie naszej oferty do tego, czego oczekują klienci. Takim ruchem w tym kierunku będzie choćby stworzenie oferty dwupaliwowej, która będziemy starali się wprowadzić tak, aby poszerzyć zakres produktów, którymi możemy zainteresować naszych klientów. Wejście w energetykę jest też pewnym sposobem z jednej strony na zwiększenie rynku gazu, (...) a z drugiej zapewnienie strumienia środków, który będzie trafiał do spółki, zabezpieczając ją na te trudniejsze czasy" - zaznaczył.

"Prawdopodobnie jednak kluczowym, podstawowym obszarem od którego będzie zależało to, jak będziemy jak spółka postrzegani i jakie będą nasze wyniki, będzie obszar poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Mamy nadzieję na sukces i zyski, związane z wydobycie konwencjonalnym i potencjalnie niekonwencjonalnym w kraju, czy to wydobyciem za granicą, gdzie rozwijamy nasze pierwsze projekty" - podsumował.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk ma nadzieje, że w przyszłym roku uda się zliberalizować w Polsce rynek gazu w segmencie przemysłowym. Podkreśla, że liberalizacja oznacza wycofanie się z administracyjnego regulowania cen gazu. Na początku przyszłego roku ma zostać opublikowana mapa drogowa liberalizacji całego rynku gazu w Polsce, która pokaże, jak to osiągnąć.

URE czeka do końca września na odpowiedzi uczestników rynku gazu - obecnych i potencjalnych - na ankiety o tym, jak powinna wyglądać w Polsce liberalizacja rynku gazu.

W sierpniu PGNiG informował, że kupi polskie aktywa ciepłownicze szwedzkiego koncernu Vattenfall za 2,96 mld zł, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value) na poziomie około 3,5 mld zł. Cena nabycia jest indeksowana odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie. Wysokość ostatecznej ceny nabycia będzie zależna od daty zamknięcia transakcji sprzedaży akcji.

Vattenfall Heat Poland wytwarza ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Spółka prowadzi działalność na terenie Warszawy (Elektrociepłownie Siekierki i Żerań, Ciepłownie Kawęczyn oraz Wola), a także w Pruszkowie, gdzie jest właścicielem również sieci dystrybucyjnej.VHP zaspokaja ok. 75 proc. potrzeb cieplnych rynku warszawskiego, a jego głównym odbiorcą jest SPEC SA.