Wyższa od naszych prognoz podaż może wynikać stąd, że w związku z wykupem obligacji WZ0911 (24 IX, 10,6 mld PLN) Ministerstwo Finansów mogło zdeponować w banku centralnym więcej środków, które na początku tygodnia trafią do systemu finansowego zwiększając płynność na rynku. Jeśli by tak faktycznie było, to niewykluczone, że w poniedziałek lub we wtorek NBP zdecyduje się na przeprowadzenie dodatkowej operacji dostrajającej płynność. Na rynku pieniężnym stawki depozytowe O/N mogą w najbliższych dniach spaść poniżej 4,25%. Notowania instrumentów pochodnych sygnalizują oczekiwania rynkowe na notowania stawek O/N bliżej 4,30%.

Na rynku stopy procentowej rentowności kontynuują trend wzrostowy – w przypadku SPW wzrost wyniósł 1-6 pb, natomiast kontraktów IRS 3-6 pb. Tak jak pisaliśmy, nad rynkiem nadal ciąży ryzyko związane ze strefą euro, a także obawa przed spowolnieniem gospodarczym na świecie (czy wręcz powrotem recesji). W piątek podczas godzin porannych na krótko nastroje nieznacznie poprawiły się, jednak dosyć szybko okazało się, że odreagowanie było chwilowe. Na giełdy powróciły też silne spadki indeksów. Naszym zdaniem kwotowania papierów na dłuższym końcu krzywej (np. DS1021) osiągnęły już dosyć wysokie poziomy (powyżej 6,10%) i w najbliższych dniach silniej mogą tracić papiery ze środka krzywej (np. PS0416, których kwotowania oscylują na poziomie 5,34%). Spodziewamy się takiego scenariusza w sytuacji dalszego utrzymania awersji do ryzyka, co jest scenariuszem prawdopodobnym ze względu na brak pozytywnych informacji ze strefy euro.

W tej sytuacji publikacja danych nt. sprzedaży detalicznej w kraju miała drugorzędne znaczenie z punktu widzenia notowań rynkowych. Jak podał GUS w sierpniu sprzedaż wzrosła o 11,3% r/r wobec oczekiwanych 9,1%. Z kolei stopa bezrobocia ukształtowała się na koniec sierpnia na poziomie 11,6%, dokładnie zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.