"Jestem przekonany, że rok 2015 będzie rekordowy pod każdym względem w historii spółki, a osiągnięte wyniki finansowe przełożą się na adekwatną wycenę akcji. Z dużym optymizmem patrzę na przyszłość spółki i marki Bytom , która odzyskuje swój blask i wigor z lat siedemdziesiątych"  napisał Wójcik w liście do akcjonariuszy.

"Rok 2014 pokazał, że spółka ma solidne podstawy i jest zdolna generować rosnące zyski i dalej się rozwijać. Zbudowaliśmy sieć detaliczną składającą się z 81 sklepów o powierzchni 8278 m2. Wartość przychodów przekroczyła symboliczne 100 mln zł oraz 1000 zł średniomiesięcznej sprzedaży z m2" - wskazał prezes.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 103,9 mln zł w 2014 r. wobec 85,3 mln zł rok wcześniej. Spółka tłumaczy, że wzrost ten wynikał ze zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która jest najistotniejszą gałęzią działalności. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 24% r/r do 94,8 mln zł.

"Wzrost sprzedaży detalicznej jest wynikiem poprawy efektywności sprzedaży, będącej następstwem zmian wprowadzonych w poprzednim roku, zarówno w funkcjonowaniu sieci, jak i ofercie produktowej marki Bytom" - czytamy w raporcie.

Bytom podał, że w ub. roku koncentrował się nie tylko na poprawie wyników ze sprzedaży, ale także na rentowności sprzedaży. O ile w 2013 roku sieć wygenerowała 7,4 mln zł zysku, to rok 2014 zamknięty został zyskiem na poziomie sieci 13,7 mln zł.

"Na bazie dynamiki wzrostów odnotowanych w roku 2014 oraz bieżących wyników (I-II 2015), przypuszcza się, iż pozytywny trend wzrostów przychodów ze sprzedaży oraz poprawy marży zostanie zachowany również w 2015 roku, co przełoży się na dalszą poprawę wyników sieci sklepów, a co za tym idzie na roczny wynik finansowy spółki" - czytamy także w raporcie.

Średnia marża na sprzedaży detalicznej wzrosła do 54% z 53%, co przełożyło się na wyższą dynamikę wzrostu marży w zł na 1 m2 w stosunku do 2013 roku. Marża w zł/m2 wzrosła o 13% r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w 53,5 mln zł w 2014 r. wobec 43,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,4 mln zł wobec 1,3 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do 5,3 mln zł w porównaniu z 0,9 mln zł w 2013 r.

Na koniec 2014 roku sieć detaliczna Bytomia liczyła 81 sklepów o powierzchni 8278 m2. W ub. roku otwartych zostało 9 salonów firmowych o powierzchni 1.135 m2. Wszystkie nowe sklepy zostały zaprojektowane w nowej aranżacji, mającej na celu zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w oferowanych produktach.

"Widzimy miejsce do dalszego rozwoju dystrybucji. Rok 2015 przyniesie nam kolejne otwarcia i powiększenie powierzchni sieci powyżej 9000 m2. Będziemy kontynuować strategię komunikacji odwołującą się do tradycji marki i nawiązującą do dziedzictwa polskiej kultury. Sprzyjające warunki ekonomiczne, doświadczenia z ostatnich lat Bytomia jako firmy detalicznej oraz bieżące wyniki zapowiadają dalszą poprawę efektywności sieci w zakresie realizowanej sprzedaży i marży brutto na m2" - napisał także Wójcik.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.