Spadek capeksu w roku ubiegłym wynikał z oddania do eksploatacji wielu projektów w 2013 r. i z przesunięcia w czasie realizacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

"Segment dystrybucja odpowiada za ponad 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Realizowane inwestycje miały na celu modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. Istotne środki zostały również przeznaczone na rozbudowę i modernizację aktywów segmentu ciepło oraz wytwarzanie. W kolejnych latach, głównie w związku z budową nowego bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno III, będzie rósł udział segmentu wytwarzanie w łącznym capeksie grupy" - powiedział prezes Tauronu Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.

W latach 2014-2023 Tauron planuje zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 37 mld zł, w tym ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne w segmencie dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycyjnym będzie segment wytwarzanie, w którym planowane jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2.200 MW.

Największym projektem inwestycyjnym realizowanym obecnie przez Tauron jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W marcu rozpoczęły się prace ziemne przy fundamentach budynku głównego kotłowni, maszynowni i chłodni kominowej. Planowane nakłady na budowę bloku to ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.