Zysk operacyjny wyniósł 13,94 mln zł wobec 11,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,10 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 59,96 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 19,66 mln zł zysku netto w porównaniu z 17,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 238,54 mln zł w porównaniu z 194,51 mln zł rok wcześniej.

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol  jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.