Zysk operacyjny wyniósł 37,69 mln zł wobec 60,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,73 mln zł w 2014 r. wobec 175,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 6,33 mln zł, tyle samo co rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.