"Zarząd Vistal Gdynia zdecydował, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Od lat reinwestowaliśmy wypracowane środki. W tym roku chcielibyśmy podzielić się zyskiem z inwestorami. Naszym celem jest pozostanie w gronie spółek dywidendowych także w kolejnych latach, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniać będziemy od bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji spółki" - powiedział Matyka, cytowany w komunikacie.

Zysk netto grupy w 2014 roku wyniósł 12,3 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy, nieuwzględniający jednorazowego odpisu na należności odsetkowe w wysokości 3 mln zł w 2014 roku osiągnął poziom 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 13% w porównaniu do zysku za 2013 rok oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych, wynoszącego 13,6 mln zł, podano również.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.