Zysk operacyjny wyniósł 2,41 mln zł wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,02 mln zł w 2014 r. wobec 107,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 26,68 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych.