"Na wysokim poziome, który wynosi 5,9 mld zł, utrzymuje się wartość portfela podpisanych zamówień grupy, przewidzianych do realizacji w ciągu kilku nadchodzących lat" - czytamy w raporcie rocznym.

Portfel zamówień na kolejne lata wynosi: 2,3 mld zł na 2015 r., 2,1 mld zł na 2016 r., 1,5 mld zł w latach następnych.

"Zmniejszenie portfela zamówień wynika ze sprzedaży całego pakietu akcji spółki Torpol S.A., a wzrost udziału realizacji na potrzeby energetyki kosztem drogownictwa powinien umożliwić poprawę wyników finansowych prowadzonej działalności. Wartość posiadanego portfela zamówień spółki obejmuje realizację wielkich projektów modernizacyjnych w polskim sektorze elektroenergetycznym w Opolu i w Kozienicach" - napisano w sprawozdaniu.

W 2014 r. Polimeks-Mostostal równolegle do realizacji zadań wynikających z podpisanych kontraktów, kontynuował program restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej, zgodnie z zawartym 30 lipca 2014 r. aneksem do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia. Wśród wprowadzonych zmian było przejście na strukturę holdingową grupy kapitałowej, celem redukcji kosztów.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku.