"Jednocześnie bank podpisał umowę dystrybucyjną z BRE TUiR. Umowa reguluje długotrwałą współpracę pomiędzy bankiem a BRE TUiR w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych nieżyciowych" - głosi komunikat.

Łączne wynagrodzenie wynoszące 579,5 mln zł obejmuje też zawarcie umów powiązanych i dystrybucyjnych z podmiotami z Grupy AXA, podano również.

Kilka dni temu mBank podał, że Aspiro, spółka zależna mBanku, sprzedała na rzecz Avanssur société anonyme, podmiotu z grupy AXA, 100% akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, tj. 15.741.177 akcji uprawniających do wykonywania 15.741.177 głosów na walnym zgromadzeniu BRE TUiR.

W połowie września spółka zawarła z Avanssur SA z grupy Axa umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR. Przewidywana łączna wartość wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów z podmiotami z grupy Axa wyniesie ok. 570 mln zł, z czego kwota ok. 180 mln zł będzie rozpoznana przez okres 10 lat.

W listopadzie ub.r. Avanssur otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Tym samym spełniony został jeden z dwóch warunków zawieszających transakcję. Tydzień temu zgody na transakcję udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

BRE TUiR specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.