Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 66 zł.

W dniu wydania raportu akcje PKNORLEN warte były 60,35 zł, o ponad 9 proc. mniej od wyceny HSBC.