Polacy swoją sytuację finansowo oceniają średnio. Większości Polaków (53 procent) żyje się średnio - starcza im na codzienne wydatki, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Co piąty mówi o skromnym życiu, co czwarty oszczędzać nie musi.

Prawie jedna czwarta ankietowanych (23 procent) jest spokojna o swoją finansową przyszłość. Ponad dwie piąte (43 procent) obawia się pogorszenia swojej sytuacji finansowej, ale nie biedy. Tej obawia się co trzeci Polak, ale większość z tej grupy uważa, że poradzi sobie. Bezradnych wobec biedy czuje się 5 procent badanych.

Mało jest złych ocen warunków gospodarstw domowych. W marcu 45 procent ankietowanych uważało je za dobre. Tyle samo Polaków twierdzi, że nie są ani dobre ani złe.
Badanie przeprowadzono między 5 a 11 marca na reprezentatywnej próbie losowej 1062 dorosłych Polaków. 

>>> Czytaj też: Jeśli mamy wątpliwości, lepiej zrezygnować. UOKiK ostrzega przed ofertą firm pożyczkowych