Rekomendacja została wydana przy cenie 57,55 zł za akcję, zaś w środę, ok. godz. 9:30 kurs akcji wynosił 58,08 zł.

"W raporcie z 14 kwietnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację kupuj dla spółki Alumetal i podnosi cenę docelową akcji do 67,5 zł (z 47,5 zł), co oznacza 17-proc. potencjał wzrostowy. BESI spodziewa się, że w 2015 roku Alumetal zwiększy swoje przychody o 4% r/r, a zysk EBITDA o 14% r/r. Analitycy nieznacznie podnoszą prognozy przychodów i zysku operacyjnego na rok 2015 o odpowiednio 1% i 4%, głównie pod wpływem trwającego ożywienia na europejskim rynku motoryzacyjnym. Oczekiwana poprawa wyników jest ograniczona zdolnościami produkcyjnymi Alumetalu, których wykorzystanie jest bliskie 95%" - czytamy w raporcie.

Analitycy pozytywnie oceniają planowane otwarcie nowego zakładu produkcyjnego na Węgrzech w IV kw. 2016 r., które powinno zwiększyć istniejące zdolności produkcyjne o 36% i umożliwić spółce Alumetal zajęcie pozycji lidera sprzedaży aluminium wtórnego w Europie począwszy od 2018 r., podano również.

Według BESI, zysk netto spółki wzrośnie do 66,5 mln zł w tym roku, a przychody do 1289,7 mln zł.