"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 55 241 mln zł, co stanowi -3,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 866 501 mln zł, tj. 50,1 % PKB.

Dane za lata 2011-2013 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących wybranych kategorii wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, podkreśla GUS.

"Obniżenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. wynika z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. W konsekwencji obniżyły się także wydatki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym na obsługę zadłużenia (odsetki), co miało wpływ na poziom deficytu sektora. Zgodnie z metodologią ESA2010 transfer aktywów z otwartych funduszy emerytalnych został zarejestrowany jako transakcja finansowa niemająca wpływu na deficyt/nadwyżkę podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego" - czytamy w komunikacie.

Według zaktualizowanych danych, w 2011 r. deficyt sektora wyniósł 4,9% PKB, zaś jego zadłużenie - 54,8% PKB. W 2012 r. wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 3,7% PKB i 54,4% PKB.

Pod koniec marca Ministerstwo Finansów podało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 50,2% PKB na koniec 2014 r. wobec 55,7% PKB rok wcześniej. Resort podkreślił wtedy, że w 2014 r. dokonano korekty wysokości długu EDP (dług sektora instytucji rządowych i samorządowych) wskutek zmiany zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych po zastosowaniu zapisów ESA2010. W szczególności do tego sektora zaliczono Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co spowodowało obniżenie długu EDP w wyniku konsolidacji posiadanych przez BFG skarbowych papierów wartościowych

>>> Czytaj też: Ateny czeka bankructwo? Niemcy wydały wyrok na Grecję