Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały Bilans Kapitału Ludzkiego.

Współautorka raportu, Monika Dawid Sawicka podkreśla, że w corocznych badaniach jednym z głównych problemów jest niedopasowanie na rynku pracy. Jeszcze w 2010 na problem ten wskazywało 3 pracodawców. Tym razem jest to już około 80 procent. Najczęściej kandydaci nie mają odpowiednich kompetencji czy doświadczenia. 26 procent pracodawców wskazało na problemy z brakiem motywacji pracowników.

Zdaniem rozmówczyni IAR, od wielu lat nie zmieniają się zawody, w których najtrudniej pozyskuje się pracowników. Są to wykwalifikowani robotnicy, głównie monterzy i operatorzy maszyn. 44 procent pracodawców, którzy poszukują nowych pracowników zgłosiło na nich zapotrzebowanie. Specjalistów poszukuje 22 procent spośród zatrudniających. Problem jest też ze znalezieniem sprzedawców i pracowników branż usługowych. Popyt na takich pracowników zadeklarowało 21 procent pracodawców poszukujących osób do pracy.

Współautorka raportu, Anna Strzebońska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z IAR zastrzega, że pracodawcy nie są bez winy. W ofertach Powiatowych Urzędów Pracy można znaleźć informację o nazwie i branży pracodawców czy warunkach zatrudnienia, ale brakuje często danych o wykształceniu czy kompetencjach. Na portalach internetowych pośrednictwa pracy połowa ogłoszeń dotyczących rekrutacji na stanowiska pracowników fizycznych nie ma nazwy i branży zatrudniającego.

Raport opublikowany dziś przez Uniwersytet Jagielloński oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje między innymi: aktywność zawodową Polaków, kształcenie po szkole czy studiach i sytuację młodych na rynku pracy. Publikację przygotowano po raz piąty.