ZE PAK

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeznaczeniu kwoty 40,658 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję, wynika z projektów uchwał zgromadzenie na walne zwołane na 29 czerwca. >>>> 

Netia  

Akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczeniu 208,86 mln zł na wypłatę dywidendy, co wypłatę w wysokości 60 gr na akcję, podała spółka. >>>>  

Kerdos 

Kerdos Group planuje osiągnąć skonsolidowane przychody na poziomie 238 mln zł (wzrost o 8% r/r), skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 13 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych), co oznacza wzrost o 10% r/r. Planowany skonsolidowany wynik brutto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wynosi 8 mln zł, podała spółka.>>>>  

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w wysokości 26,15 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika uchwał walnego. 

Robyg  

Spółka z grupy Robyg zawarła z osobami fizycznymi ostateczną umowę przenoszącą własność nieruchomości położonych w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo o łącznej powierzchni około 1,66 ha za 12,9 mln zł netto, podała spółka. "Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od wymogu spełnienia się warunków do zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność w.w. nieruchomości, o których mowa w w.w. raporcie bieżącym i zawarł tę umowę bez spełnienia się tych warunków przy  jednoczesnym obniżeniu ceny netto nabycia do kwoty 12 900 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Integer.pl 

Integer.pl złożył do BondSpot wniosek o zawieszenie od 9 czerwca notowań obligacji serii INT0918 w celu wymiany tabeli odsetkowej w związku ze zmianą ich oprocentowania, podała spółka. >>>>  

Próchnik  

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 4,04 mln zł w maju, co oznacza wzrost o 10% w skali roku, podała spółka.  >>>>  

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia za maj 2015 r. wzrosła o 39,4 proc. r/r do 11,72 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń - maj wzrosły one o 30,8% do 47,35 mln zł, podała spółka.>>>>   

PCZ   

PCZ zdecydowało o prywatnej emisji pięcioletnich obligacji serii I do wysokości 50 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie papierów będzie zmienne, oparte o wskaźnik WIBOR3M z dodaniem marży w wysokości 6%, czytamy w komunikacie.

Indata Software 

Grupa Indata Software prognozuje osiągnięcie przychodów na poziomie 80 mln zł, EBIT 17 mln zł, EBITDA 20 mln zł, zysk netto 16 mln zł, a zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 15 mln zł w 2015 roku, podała spółka. >>>>  

Jujubee 

Jujubee zakończyło publiczną emisję akcji, pozyskując 1,74 mln zł. Stopa redukcji zapisów inwestorów, którzy brali udział w procesie book-buildingu wyniosła ponad 53%, poinformował prezes Michał Stępień. >>>>  

Wojas   

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 19,69 mln zł w maju br. i była wyższa o 16,4% r/r, poinformowała spółka.>>>>  

Grupa Kęty 

Aluprof - spółka należąca do Grupy Kęty, powołała spółkę kapitałową w Belgii, w celu rozwoju sprzedaży w krajach Beneluksu i Północnej Francji, podały Kęty. >>>>  

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 21,6 mln zł w maju br. i były wyższe o 17% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po pięciu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 12% r/r do 106 mln zł. >>>>  

Ghelamco Invest 

W ofercie obligacji serii PPB Ghelamco Invest wystąpił dzień przekroczenia zapisów, w związku z czym okres przyjmowania zapisów został skrócony do dziś z 16 czerwca pierwotnie, podała spółka. "Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 2 czerwca zostaną przydzielone obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od dnia 2 czerwca (włącznie) do dnia 3 czerwca (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane" - czytamy w komunikacie.

CCC   

Jednym z priorytetów Dariusza Miłka - głównego akcjonariusza CCC - jest awans jego spółki do indeksu WIG20, poinformował wiceprezes ds. finansowych CCC Piotr Nowjalis. >>>>  

LW Bogdanka  

Lubelski Węgiel Bogdanka zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęcie postępowania dotyczącego stosowania przez Kompanię Węglową (KW) niedozwolonych - jak uważa Bogdanka - praktyk rynkowych ograniczających konkurencję, podała spółka. W opinii Bogdanki, działania KW polegające na sprzedaży węgla poniżej kosztów wydobycia naruszają przepisy dotyczące ochrony konkurencji, jak również kwalifikują się jako czyny nieuczciwej konkurencji. >>>>  

Capital Park 

Capital Park wyemitował 331 163 obligacji serii F o łącznej wartości 33,11 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 100 zł. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła 33 116 300,00 zł" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie to WIBOR dla 3-mies. powiększony o 4,30 pkt proc. Termin wykupu to 22 maja 2018 r. 

Serinus 

Serinus podpisał aneks dotyczący zgody Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (NAMR) na przedłużenie o trzy lata okresu poszukiwawczego dla koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii. Ponadto Serinus zwiększy swój udział w koncesji do 100%, podała spółka. >>>>  

Wirtualna Polska 

Wirtualna Polska Holding sfinalizowała zakup 100% udziałów w Grupie NextWeb Media - wydawcy serwisów abcZdrowie.pl, Parenting.pl oraz twórcy platformy blogów Blomedia.pl - za 19,4 mln zł, podał holding. Struktura transakcji przewiduje płatność warunkową w kwocie 3,5 mln zł płatną po roku od nabycia oraz dodatkowe płatności typu earnout płatne na przestrzeni trzech lat od nabycia. >>>>  

IMS  

Akcjonariusze Internet Media Services (IMS) uchwalili wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 2,664 mln zł, czyli 8 gr na akcję, podała spółka. >>>>  

Stalprodukt   

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co daje 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment planuje uzyskanie pozwolenia na budowę centrum handlowego w Katowicach we wrześniu, poinformował dyrektor działu centrów handlowych Marcin Materny. Start inwestycji nastąpi w styczniu 2016 roku, a jej zakończenie latem 2017 roku. „Postawiliśmy na nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe, w którym znajdziemy dużo naturalnego światła, a wykończenie oparte będzie na drewnie i metalu. Całość dopełnią stonowane kolory. Pomyśleliśmy również o wygodnym systemie komunikacji, zadaszonym parkingu zintegrowanym z obiektem i łatwym, wygodnym dojeździe" - powiedział Materny, cytowany w komunikacie. Galeria Echo Katowice powstanie na działce o powierzchni 54 tys. m2. Obiekt ma oferować 42 tys. m2 GLA. 

PKO TFI 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pozyskało od początku roku ok. 1,6 mld zł nowych środków. TFI rozszerza ofertę funduszy i liczy na nawet ok. 20 mld zł aktywów na koniec 2015 r., poinformował prezes Piotr Żochowski. >>>>  

Kopex 

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu 29,62 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.  >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 60 549 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Selvity  

Akcjonariusze Selvity zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r. , wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie (…) postanawia: zysk netto za rok obrotowy 2014 wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 4.103.024,70 zł podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 2.123.721,20 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; 2) kwotę 1.979.303,50 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Medicalgorithmics  

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. >>>>  

11 bit studios

11 bit studios planuje w lipcu 2015 r. premierę gry „This War of Mine" (TWoM) w wersji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Dokładniejsza data wydania gry zostanie ujawniona w terminie późniejszym, podała spółka. >>>>  

Dekpol  

Akcjonariusze Dekpolu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca. "Walne zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania rady nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 18 002 105,05 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - podano w projektach uchwał.

Skarbiec Holding  

Aktywa Skarbiec Holding pod zarządzaniem wyniosły 15,91 mld zł na koniec maja br., podała spółka. >>>>