Dodatnie saldo wyniosło 2 050,1 mln euro wobec minus 255,7 mln euro po czterech miesiącach ub. roku, podano w komunikacie. 

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 64852,8 mln USD, a import 62491,2 mln USD (spadek odpowiednio o 13,1% i o 16,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2361,6 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 333,7 mln USD)" - podał także GUS.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu ogółem i 65,7% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,6% i 67,0% przed rokiem).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 7,5% r/r i wyniósł 15,45 mld euro w okresie styczeń-kwiecień br., zaś import w tym czasie wzrósł o 4,6% r/r do 12,41 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

"Dodatnie saldo wyniosło 12896,1 mln zł (3477,1 mln USD, 3038,9 mln euro) wobec 10486,6 mln zł (3452,3 mln USD, 2508,1 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku" - podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu ze styczniem - kwietniem ub. roku. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 27,2%, a w imporcie wzrósł o 0,9 pkt proc do 22,7%, podano także w komunikacie.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,9% (w tym UE 79,6%), a w imporcie - 66,3% (w tym UE 59,6%), wobec odpowiednio 84,1% (w tym UE 77,3%) i 65,6% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie ub. roku, podano także.

W okresie styczeń-kwiecień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Holandii, Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, na Węgry, do Niemiec, Francji i Szwecji, a importu - z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i Francji. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - z Rosją, Włochami, Holandią, Wielką Brytanią i Belgią.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu ogółem i 65,7% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,6% i 67,0% przed rokiem), podał Urząd.

Ukraina i Rosja

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 30% r/r do 928,3 mln USD w okresie styczeń-kwiecień br., do Rosji - odnotował spadek o 44,5% r/r do 1 780,1 mln USD, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 14,8% r/r i wyniósł 822,3 mln euro, a do Rosji - o 32,7% do 1571,8 mln euro, podano w komunikacie.

"Po czterech miesiącach br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste czwarte – w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste miejsce). Obroty z Ukrainą spadły w eksporcie o 13,6% w zł (o 30,0% w USD i o 14,8% w euro), a w imporcie o 26,5% w zł (40,3% w USD, 27,5% w euro) w porównaniu ze styczniem - kwietniem ub. roku. Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 1,4 %, natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8%. Dodatnie saldo wyniosło 1583,4 mln zł (420,4 mln USD, 373,8 mln euro) wobec 1447,1 mln zł (475,4 mln USD, 346,3 mln euro) przed rokiem" - podano w komunikacie.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - kwiecień ub. roku o 1,5 pkt proc. i wyniósł 2,8%, w imporcie był niższy o 4,4 pkt proc. i stanowił 7,2%. Ujemne saldo wyniosło 9 994,2 mln zł (minus 2716,4 mln USD, minus 2 357,5 mln euro) wobec minus 16 663,1 mln zł (minus 5471,9 mln USD, minus 3987,5 mln euro) przed rokiem.

>>> Czytaj też: Przeżyć za 1300 zł miesięcznie. Zobacz, jak sobie radzą pracujący biedni