Walne zgromadzenie ustaliło także dzień dywidendy na 18 czerwca, a dzień jej wypłaty - na 1 sierpnia.

Kapitał CEZ dzieli się na 537 989 759 akcji.

CEZ odnotował 22,4 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,89 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.