Projekt nosi nazwę "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork".

Umowa ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe została zawarta 6 marca 2013 r. przez konsorcjum firm w składzie Torpol (lider konsorcjum) oraz Pozbud T&R i PUT Intercor.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.