"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 400 000. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 23 września 2015 roku. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 8 października 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej CCC zapowiadało, że zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x.

CCC odnotowało 420,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 115,83 mln zł wobec 98,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.